Բեռնում
Հ/հ
Ծածկագիր
Վերնագիր
Չափաբաժինների քանակ
Կարգավիճակ
Վերջնաժամկետ
14407ՀՖԿՍՊԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/51«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար ՀՖԿՍՊԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/51 ծածկագրով գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հրավեր53Չեղարկված2021-10-04 14:00:00
14406ԱՍՀՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/24Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կարիքների համար քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումների ծառայություններ7Չկայացած2021-10-04 16:00:00
14405ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/42«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի կարիքների համար` ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/42 ծածկագրով մալուխի ձեռքբերման հրավեր1Չկայացած2021-10-04 10:00:00
14404ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7/Բ/26/ԿՇԾՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ20Ավարտված2021-10-04 10:10:00
14402ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում4Չկայացած2021-10-04 11:00:00
14401ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/21Գրասենյակային կահույքի3Ավարտված2021-10-05 14:00:00
14400ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/19Ուղեգորգի1Չկայացած2021-10-04 11:00:00
14399ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/20Համակարգչային տեխնիկայի7Ավարտված2021-10-04 12:30:00
14398ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04տեխնիկայի4Ավարտված2021-10-04 14:30:00
14396ԴԴ-ԷԱՃԾՁԲ-21/03ինտերնետային կապի տրամադրման ծառայությունների2Ավարտված2021-10-04 10:00:00
14395ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ21/05Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար ցեմենտի ձեռք բերում1Ավարտված2021-10-04 11:00:00
14394ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/12միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ1Ավարտված2021-10-04 10:00:00
14393ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ21/04Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար էկոնոմ լամպերի ձեռք բերում1Շնորհում2021-10-04 11:00:00
14392ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/13Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/13 ծածկագրով միջոցառման իրականացման ձեռքբերում1Ավարտված2021-10-04 10:00:00
14391ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39Կահույքի4Չկայացած2021-10-04 10:00:00
14390ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3-2Գրասենյակային նյութեր5Չկայացած2021-10-04 11:00:00
14389ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի կարիքների համար բենզինի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր1Ավարտված2021-10-01 12:40:00
14388ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/34աղբամանների1Ավարտված2021-10-05 09:30:00
14387ԷԷՀՕ-ԷԱԱՊՁԲ-09/09-21Համակարգիչներ և տպիչ3Շնորհում2021-10-01 14:00:00
14385ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01 ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՆԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄՈՒՄ3Ավարտված2021-10-01 12:00:00
14384ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/25Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կարիքների համար վառելիք գնման ընթացակարգ1Ավարտված2021-10-01 16:00:00
14383ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՏՈ/ԱՆԻՎ/Ա-26ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար տրանսպորային նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՏՈ/ԱՆԻՎ/Ա-261Ավարտված2021-10-01 10:00:00
14382ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՇՁԲ-21/18Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կարիքների համար վառելիք գնման ընթացակարգ1Չեղարկված2021-10-01 16:00:00
14381ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի8Ավարտված2021-10-01 10:00:00
14377ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/11ԵՄ-ն Երևանի համար. Արևային համայնք ծրագրի տեսանելիության և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված տեղեկատվական պաստառի, տեղեկատու թերթոնի տպագրության բաժանման ծառայությունների2Ավարտված2021-10-05 10:00:00
14375ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/38նոթատետրերի և թղթապանակների2Ավարտված2021-10-01 12:00:00
14374ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ-ՎՍ/Ա-27ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար համակարգիչների և այլ վարչական սարքավորումների ձեռքբերում ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ-ՎՍ/Ա-272Ավարտված2021-10-01 10:00:00
14373ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար մեկանգամյա օգտագործման թղթե (ստվարաթղթե) բաժակների ձեռքբերում1Չկայացած2021-09-30 15:30:00
14372ՀԾԿՀ-21/7-ԷԱՃԱՊՁԲՀամակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի3Ավարտված2021-10-04 12:00:00
14371ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/2Հուշամեդալի1Չկայացած2021-09-30 16:00:00
Ընդհանուր 10303 տվյալ Չափաբաժիններ 87786
1 2 ... 302 303 304 305 306 ... 343 344